Nagłówek strony

Pożyczka na kształcenie to pieniądze na studia podyplomowe, szkolenia, certyfikaty i inne

Intro strony

Nie kalkuluj już kosztów.

Zacznij naukę z naszą pożyczką.

złóż wniosek lub dowiedz się co możemy Ci zaoferować

Czym jest projekt Open?

To nieoprocentowane pożyczki na kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Pożyczkobiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich udzieleniem. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji w placówkach edukacyjnych Polski i krajów Unii Europejskiej.

O pożyczki ubiegać się mogą osoby pełnoletnie, zamieszkujące terytorium Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Uzyskane środki finansowe mogą zostać przeznaczone na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

Aktualności

zobacz wszystkie

18 2019

Warunki umorzenia części pożyczki

Ważne informacje dla ubiegających się o umorzenie spłaty części pożyczki znajdziecie Państwo w dalszej części tej aktualności.

więcej

04 2019

Zawieszenie funkcjonowania infolinii do czasu oceny wszystkich złożonych wniosków

Szanowni Państwo! Informujemy, że wszystkie wnioski złożone do 23.08.2019 do godziny 23:59 są przez nas sukcesywnie rozpatrywane. Wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością złożenia! Status swojego wniosku można śledzić w narzędziu aplikacyjnym.

więcej