Nagłówek strony



Pożyczka na kształcenie to pieniądze na studia podyplomowe, szkolenia, certyfikaty i inne

Intro strony

Nabór zostanie zamknięty

25.02.2021r. o godz. 20:00.
Zapraszamy do składania wniosków.

dowiedz się co możemy Ci zaoferować

Czym jest projekt Open?

To nieoprocentowane pożyczki na kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Pożyczkobiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich udzieleniem. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji w placówkach edukacyjnych Polski i krajów Unii Europejskiej.

O pożyczki ubiegać się mogą osoby pełnoletnie, zamieszkujące terytorium Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Uzyskane środki finansowe mogą zostać przeznaczone na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

Aktualności

zobacz wszystkie

10 2021

Zmiana Regulaminu udzielania pożyczek od 10 lutego 2021 r.

10 lutego wchodzi w życie zaktualizowany Regulamin udzielania pożyczek. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami. Niezmienne pozostaje to, że są to pożyczki nieoprocentowane z możliwością umorzenia nawet do 25%!

więcej

02 2020

Najczęściej popełniane błędy przy dostarczaniu kompletu dokumentacji

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z najczęstszymi błędami, które są popełniane w momencie dostarczania Fundacji dokumentów do wypłaty pożyczki. Pomoże to zarówno Państwu jak i nam w przyspieszeniu procesu wypłaty pożyczki.

więcej