Nagłówek strony

Pożyczka na kształcenie to pieniądze na studia podyplomowe, szkolenia, certyfikaty i inne

Intro strony

Nie kalkuluj już kosztów.

Zacznij naukę z naszą pożyczką.

złóż wniosek lub dowiedz się co możemy Ci zaoferować

Czym jest projekt Open?

To nieoprocentowane pożyczki na kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Pożyczkobiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich udzieleniem. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji w placówkach edukacyjnych Polski i krajów Unii Europejskiej.

O pożyczki ubiegać się mogą osoby pełnoletnie, zamieszkujące terytorium Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Uzyskane środki finansowe mogą zostać przeznaczone na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

Aktualności

zobacz wszystkie

17 2019

Święta Wiekanocne

Wszystkim beneficjentom Projektu w imieniu realizujących go Partnerów składamy najserdeczniejsze życzenia pełnych radości i spokoju Świąt Wielkiej Nocy oraz wiele pomyślności i sukcesów.

więcej

25 2019

Studia podyplomowe - kolejny stopień w rozwoju zawodowym

W sesji wiosennej rozpoczynają się nabory na studia podyplomowe na bardzo wielu uczelniach. ta forma kształcenia zyskuje na atrakcyjności głównie ze względu na możliwość szybkiej aktualizacji, poszerzenia wiedzy. Ale także zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych. Uczelnie, które współdziałają z Funduszem oferują szereg ciekawych nowych kierunkó kształcenia.

więcej