Nagłówek strony

   
fb_logo

Aktualność

Ważna informacja dla osób, którym udostepniono w narzędziu aplikacyjnym umowy pożyczkowe do podpisu

14 sierpnia 2019

W związku z tym, iż Fundacja chce doprowadzić do finalizacji każdego wniosku przypominamy wszystkim uczestnikom projektu, którym dotychczas zostały w narzędziu aplikacyjnym udostępnione umowy pożyczkowe, o konieczności odesłania na adres Fundacji kompletnej umowy pożyczkowej, zgodnie z komunikatem otrzymanym w momencie udostępnienia umowy.

Nieodesłanie dokumentów skutkuje brakiem wypłaty środków na konto instytucji szkoleniowej, a jednocześnie nie rodzi żadnych skutków prawnych po obu stronach - z powodu braku podpisanej umowy. Sytuacja taka powoduje również blokowanie środków dla innych uczestników projektu. Zgodnie z Regulaminem udzielania pożyczek Fundacja w takich sytuacjach ma prawo odrzucić wniosek.

Dziękujemy za współpracę

Zespół Projektu Fundusz „Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej”