Nagłówek strony

   
fb_logo

Aktualność

Zawieszenie funkcjonowania infolinii do czasu oceny wszystkich złożonych wniosków

04 września 2019

Szanowni Państwo! Informujemy, że wszystkie wnioski złożone do 23.08.2019 do godziny 23:59 są przez nas sukcesywnie rozpatrywane. Wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością złożenia! Status swojego wniosku można śledzić w narzędziu aplikacyjnym.

Po przekazaniu wniosku do oceny zostaną Państwo poinformowani wiadomością wysłaną na adres e-mail, podany przez Państwa w narzędziu aplikacyjnym. W związku z powyższym zawieszamy do czasu oceny wszystkich wniosków funkcjonowanie infolinii dotyczącej złożonych wniosków. Pracownik oceniający wniosek będzie się kontaktować z Państwem osobiście poprzez pocztę e-mail lub telefonicznie. Prosimy o cierpliwe oczekiwaniena bezpośredni kontakt pracownika Funduszu OPEN. Działanie to powinno usprawnić nam proces oceny wniosków.”