Nagłówek strony

   
fb_logo

Aktualność

Najczęściej popełniane błędy przy dostarczaniu kompletu dokumentacji

02 września 2020

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z najczęstszymi błędami, które są popełniane w momencie dostarczania Fundacji dokumentów do wypłaty pożyczki. Pomoże to zarówno Państwu jak i nam w przyspieszeniu procesu wypłaty pożyczki.

Umowa pożyczki: 

a) brak parafki na którejś ze stron (na każdej stronie powinna znaleźć się parafka pożyczkobiorcy i poręczyciela/i - jeśli dotyczy)

b) niezgodność okresu kształcenia/nr konta do wypłaty pożyczki z innymi dokumentami (Zaświadczenie Instytucji Szkoleniowej, faktura proforma)

 

Regulamin projektu OPEN:

a) brak parafki na którejś ze stron (na każdej stronie powinna znaleźć się parafka pożyczkobiorcy i poręczyciela/i - jeśli dotyczy)

 

Zaświadczenie Instytucji Szkoleniowej:

a) wysyłka skanu (potrzebujemy oryginał Zaświadczenia Instytucji Szkoleniowej)

b) niezgodność okresu kształcenia/nr konta do wypłaty pożyczki z innymi dokumentami (Faktura proforma, umowa pożyczki)

 

 

Faktura proforma:

a) brak lub niezgodny okres kształcenia z Zaświadczeniem Instytucji Szkoleniowej/Umową pożyczki

b) niezgodność numeru konta do wypłaty pożyczki z Zaświadczeniem Instytucji Szkoleniowej/Umową pożyczki

c) brak podanej nazwy kształcenia

 

Blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym:

a) blokada założona na czas określony (blokada musi zostać założona na czas nieokreślony i może być zdjęta jedynie za zgodą Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach po całkowitym rozliczeniu pożyczki)

b) stroną umowy jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, podanie Funduszu w blokadzie jest nieprawidłowe, ponieważ Fundusz nie posiada osobowości prawnej

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją, którą otrzymują Państwo w momencie udostępnienia dokumentów oraz powyższymi uwagami.