Nagłówek strony

   
fb_logo

Aktualność

Zmiana Regulaminu udzielania pożyczek od 10 lutego 2021 r.

10 lutego 2021

10 lutego wchodzi w życie zaktualizowany Regulamin udzielania pożyczek. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami. Niezmienne pozostaje to, że są to pożyczki nieoprocentowane z możliwością umorzenia nawet do 25%!

Pożyczki są udzielane na każdą dostępną formę kształcenia, np. szkolenia, kursy czy studia podyplomowe trwające nie dłużej niż 24 miesiące. Z pożyczki można skorzystać w dowolnym momencie - w czasie trwania formy kształcenia lub przed jej rozpoczęciem, finansowanie może być do 100% kosztów. Jednorazowa kwota może wynieść nawet 100 000 zł, a każdy z uczestników może skorzystać ze wsparcia kilkukrotnie. Szczegółowe informacje można znaleźć w treści Regulaminu w zakładce „Do pobrania”.