Nagłówek strony

   
fb_logo

Aktualność

Jak poprawnie złożyć wniosek?

05 listopada 2021

Z każdym kolejnym naborem pojawia się wiele pytań dotyczących składania wniosku czy niezbędnych dokumentów. Dlatego wypisaliśmy te elementy, z którymi najczęściej występują problemy, abyście mogli w pełni poprawnie uzupełnić wniosek i starać się o przyznanie pożyczki. Pamiętajcie, że w Projekcie OPEN wnioski są przyjmowane w kolejności wpływu, więc kto pierwszy wyśle poprawnie wypełniony wniosek ma szansę na kształcenie razem z naszym Projektem.

Jak złożyć wniosek?

 1. Zarejestruj się na stronie www.open.frp.pl
 2. Wypełnij formularz i dołącz skany dokumentów w wyznaczonych miejscach:
  1. Upoważnienie Konsumenta (i Przedsiębiorcy – w przypadku osób samozatrudnionych)
  2. Zaświadczenie Instytucji Szkoleniowej
  3. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach (lub inne równoważne dokumenty*) 
 3. Złóż wniosek za pomocą przycisku Zakończ – na końcu formularza elektronicznego
 4. Wyślij pocztą oryginał Upoważnienia Konsumenta (i Przedsiębiorcy) na adres:
  Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 62, 16-400 Suwałki
 5. Oczekuj na informacje mailowe – wskazujące etap weryfikacji wniosku.

 

* Innymi równoważnymi dokumentami potwierdzającymi dochód są:

 • W przypadku osoby samozatrudnionej: 
  • PIT za 2020 r. + zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS + zaświadczenie o niezaleganiu w US + książka przychodów i rozchodów za ubiegły i bieżący rok
 • W przypadku rencisty:
  • Decyzja o przyznaniu renty + potwierdzenie ostatniej wypłaty renty
 • W przypadku emeryta: 
  • Decyzja o przyznaniu emerytury + potwierdzenie ostatniej wypłaty emerytury

 

W przypadku osoby nieposiadającej dochodu niezbędne będzie dodatkowe zabezpieczenie.

 

Dodatkowe zabezpieczenie

Jeśli jesteś osobą nieposiadającą dochodu, bądź Twoje dochody są niskie lub nieregularne – niezbędne będzie dodatkowe zabezpieczenie

Jak to ująć we wniosku?

Do tego celu służy krok 6. formularza, w którym należy wybrać formę zabezpieczenia spośród podanych do wyboru i dodać odpowiednie dokumenty:

 • poręczenie wekslowe osób fizycznych – należy wypełnić formularz danymi poręczyciela dołączyć upoważnienie konsumenta i zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach (lub inne wskazane wyżej dokumenty potwierdzające dochód)
 • hipoteka na nieruchomości – operat szacunkowy nieruchomości wraz z aktualną polisą ubezpieczeniową
 • zastaw rejestrowy – wycena przedmiotu zastawu wraz z aktualną polisą ubezpieczeniową
 • blokada środków na rachunku bankowym – zaznaczenie okienka oznaczonego „Inne” i dołączenie dokumentu potwierdzającego posiadanie środków do blokady (np. w postaci wyciągu bankowego)

 

Ważne:

!  Zadbaj, aby dane w dołączanych dokumentach były zgodne z wpisanymi w formularzu elektronicznym. 

!  Niektóre dane (np. adres zamieszkania) występują w kilku dokumentach – sprawdź czy wszędzie zostały podane dokładnie takie same.

!  Jeśli masz wątpliwości czy dokument jest wypełniony prawidłowo, wejdź na stronę https://open.frp.pl/do-pobrania. Tam, oprócz formularzy dokumentów do wypełnienia, zamieściliśmy pliki z dopiskiem – WZÓR (są to przykłady poprawnego uzupełnienia).