Nagłówek strony

   
fb_logo

Aktualność

Ważne terminy - jak się w tym nie pogubić

13 kwietnia 2021

Wybraliście swój wymarzony kurs, szkolenie czy studia i zdecydowaliście się je zrealizować z Projektem OPEN. Złożyliście wniosek, ale zastanawiacie się, czy zrobiliście to poprawnie i kiedy otrzymacie decyzję. Wniosek został oceniony pozytywnie, a następnie podpisaliście umowę, ale zastanawiacie się ile macie czasu na jej odesłanie. Umowa podpisana, środki przekazane instytucji szkoleniowej, a Wy rozpoczęliście kształcenie. Świetnie Wam idzie! Spłacacie sukcesywnie nieoprocentowaną pożyczkę, w której możecie uzyskać nawet do 25% umorzenia. I znów pojawia się pytanie - kiedy nastąpi umorzenie i ile mam czasu na dostarczenie odpowiednich dokumentów.

Uzyskanie pożyczki nie jest trudne, każdy ma szansę, ale należy pamiętać o kilku ważnych elementach, które przyspieszają rozpatrzenie wniosku, czy decyzję o przyznaniu umorzenia. Podobnie z umorzeniem - zasady są proste - procedura rozpoczyna się po spłacie 75% kwoty pożyczki, są trzy poziomy umorzeń, które zależą od spełnienia określonych wymagań. 

Poniżej podzieliliśmy proces udzielania pożyczki w Projekcie OPEN na etapy i wypisaliśmy ważne terminy. Śmiało zaglądajcie do Waszych umów i regulaminów, a ci, którzy jeszcze nie są uczestnikami i rozważają udział, mogą znaleźć odpowiednie dokumenty na stronie www w sekcji „Do pobrania”.

 

Ocena formalna

7 dni - to termin na uzupełnienie uchybień formalnych lub poprawienie wniosku od momentu otrzymania powiadomienia w systemie on-line.

Aby przyspieszyć ocenę, pamiętajcie o uzupełnieniu prawidłowo wszystkich pól wniosku. Upewnijcie się, czy załączone dokumenty nie straciły ważności - każdy dokumentu jest ważny 30 dni, czy na każdym dokumencie jest wymagany podpis lub pieczątka. Posługujcie się tą samą formą potwierdzenia tożsamości, np. dowód osobisty lub paszport. 

 

Ocena merytoryczna

21 dni - to maksymalny termin weryfikacji kompletnego wniosku pożyczkowego

Ale często się zdarza, że nasi specjaliści są w stanie szybciej ocenić Wasz wniosek. W razie potrzeby dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień postępujcie zgodnie z przesłanymi informacjami i instrukcjami.

 

Umowa

10 dni - to czas na dostarczenie do nas prawidłowo uzupełnionej i podpisanej umowy wraz z wymaganymi załącznikami.

Czasem pojawiają się błędy przy dostarczaniu kompletu dokumentacji, dlatego opisaliśmy, na co należy zwrócić uwagę: https://open.frp.pl/aktualnosc/72 

 

Umorzenie

75% - po przekroczeniu tego progu spłaty pożyczki jest uruchamiana procedura weryfikacji umorzenia. Możecie starać się o przyznanie 15%, 20% lub do 25% umorzenia pożyczki. Poszczególne wymagania są opisane w Regulaminie oraz Umowie pożyczki, ale żeby otrzymać umorzenie należy w odpowiednim terminie przesłać niezbędne dokumenty. 

30 dni - to maksymalny termin na dostarczenie certyfikatu, dyplomu czy innego dokumentu potwierdzającego pozytywne ukończenie kształcenia od dnia zakończenia formy kształcenia (osoby, które podpisały umowę po 10.02.2021 r. będą miały 30 dni na dostarczenie od momentu otrzymania powiadomienia o rozpoczęciu weryfikacji umorzenia). Najlepiej odpowiedni dokument prześlijcie najszybciej jak ukończycie swoje kształcenie, ale nie później niż wskazany termin. Skan potwierdzenia możecie wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: biuroomiw@frp.pl. To zdecydowanie ułatwi nam weryfikację umorzenia.

1 rok - od dnia zakończenia kształcenia do jednego roku należy uzyskać korzyść zawodową i potwierdzić to odpowiednim dokumentem, np. umowa o pracę, gdy ktoś był osobą bezrobotną i podjął pracę, czy zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach w sytuacji uzyskania wzrostu dochodu o 15%. Szczegółowe warunki znajdziecie w Regulaminie w par. 13, ust. 2, ppkt. c) oraz na stronie www w sekcji Pytania i odpowiedzi. Niezwłocznie po osiągnięciu korzyści zawodowej będacej efektem kształcenia należy dostarczyć dokument potwierdzający, że uzyskanie korzyści zawodowej nastąpiło w ciągu jednego roku od dnia zakończenia kształcenia. Dokument powinien być przesłany w ciągu 3 dni od tego terminu drogą elektroniczną na adres biuroomiw@frp.pl - to pozwoli nam na szybką weryfikację.