Nagłówek strony

   
fb_logo

Informacje dla instytucji edukacyjnych

Informacje dla instytucji edukacyjnych

Projekt "Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej" (OPEN) jest narzędziem mającym na celu zwiększenie dostępności specjalistycznych kursów i studiów podyplomowych wśród osób pragnących podnieść swoje kompetencje zawodowe. Dzięki wykorzystaniu zwrotnego wsparcia finansowego Wasza działalność edukacyjna będzie dostępna dla tych spośród potencjalnych klientów, którzy nie posiadają wystarczających zasobów własnych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

OPEN to fundusz pożyczkowy w ramach którego na preferencyjnych warunkach udzielana jest pomoc finansowa na kształcenie osób dorosłych, w tym: studia podyplomowe, kursy, szkolenia, inne formy oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 2 lata.

Jednorazowa kwota pożyczki może wynieść nawet 100 000 zł, a każdy z uczestników projektu może skorzystać z niej kilkukrotnie. Pożyczki są zwrotne w okresie maksymalnie 60 miesięcy od ich zaciągnięcia. Co najważniejsze 15% wartości pożyczki umarzane jest po zakończeniu kształcenia a dodatkowo, po spełnieniu określonych warunków, poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%.

Zasady współpracy z funduszem

Podejmując współpracę z projektem instytucja edukacyjna potwierdza przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa od pożyczkobiorcy w postaci Zaświadczenia Instytucji Szkoleniowej, które przedstawia jej pożyczkobiorca oraz wystawia fakturę proforma na podstawie której Operator Funduszu dokona płatności na wskazane przez nią konto bankowe.

Przyznane pożyczkobiorcy środki finansowe są przekazywane przez Operatora Funduszu bezpośrednio do instytucji edukacyjnej na pokrycie kosztów kształcenia zgodnie z jej oferta edukacyjną.

Operator Funduszu z góry pokrywa koszty kształcenia zapewniając realizatorowi bezpieczeństwo uzyskania 100% opłaty za usługę edukacyjną.

Pożyczki nie mogą być wykorzystane na opłacenie studiów I, II czy III stopnia, tj. studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktoranckich.