Nagłówek strony

Kontakt

Informacje o pożyczkach

tel.: 87 565 14 11 | 22 888 62 59

e-mail: kontaktopen@frp.pl

Fundusz pożyczkowy

tel.: 87 565 13 86

e-mail: open@frp.pl

Dla mediów i instytucji

tel.: 22 465 84 16

tel.: 517 768 337

e-mail: sooipp@projektopen.nazwa.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

16‑400 Suwałki, ul. Tadeusza Kościuszki 62

+ 48 87 565 13 86

http://www.frp.pl

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w  Polsce

61-612 Poznań, ul. Rubież 46

Biuro Zarządu (adres do korespondencji):

ul. Baśniowa 3 pok. 312, 02‑349 Warszawa

tel.+48 22 4658416

tel.kom.: 503 075 167

www.sooipp.org.pl

Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

00‑728 Warszawa, ul. Kierbedzia 4

tel. (022) 256 39 00

fax (022) 256 39 10

www.pag-uniconsult.pl